<< feb 2019 >>
mtotfls
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Ordinær generalforsamling 2019

SAS Group Clubs medlemmer Indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling torsdag den 14. marts 2019 kl. 17:00

I klubhuset Ved Diget 25, 2770 Kastrup

DAGSORDEN IFØLGE LOVENE,

A. Valg af dirigent.

B. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen.

C. Valg af mødesekretær og stemmeudvalg.

D. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed.

E. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2018 for godkendelse.

     Fremlæggelse af det af bestyrelsen vedlagte budget 2019 for godkendelse

G. Fastsættelse af kontingent. Behandling af indkomne forslag.

Valg ifølge lovene. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet under punkt H, skal være formanden i hænde senest torsdag den 28. februar 2018.

Til punkt I : På valg er følgende.

Formand Helle Hasen kam Modtager genvaIg
Bestyrelsesmedlem Poul Erik Sørensen Modtager genvaIg
Bestyrelsesmedlem Jim Christiansen Modtager genvaIg
Bestyrelsesmedlem John Nielsen Modtager genvaIg
Revisor Poul Rasmussen Modtager genvaIg
1. revisorsuppleant Verny Falkeborg Modtager genvaIg

Kandidater til formandsposten skal være SAS Group Club skriftligt i hænde senest 28. feb. 2019. Kandidater til bestyrelsen, bestyrelsessuppleant eller som revisor, revisorsuppleant skal skriftlig være SAS Group Club i hænde senest 7. marts 2019.

Årsregnskabet for 2018, samt klubbens budget for 2019 kan afhentes i SAS reception på Amager

Strandvej 392, 2770 Kastrup fra 7. marts 2019. Som i 2018 ved vi endnu ikke om SAS giver tilskud, så det er muligt budget kun kan være en kladde.

På bestyrelsens vegne

Helle Hasenkam Formand mailto: sas-klubben.danmark@sas.dk

 

Comments are closed.

Restaurant SAS-Klubben