<< sep 2020 >>
mtotfls
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling

torsdag den 08. oktober 2020 kl. 17:00 i klubhuset

Ved Diget 25, 2770 Kastrup

 

DAGSORDEN IFØLGE LOVENE:

A. Valg af dirigent.

B. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen.

C. Valg af mødesekretær og stemmeudvalg.

D. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed.

E. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2019 for godkendelse.

F. Fremlæggelse af det af bestyrelsen vedlagte budget 2020 for godkendelse.

G. Fastsættelse af kontingent.

H. Behandling af indkomne forslag.

I. Valg ifølge lovene.

J. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet under punkt H, skal være formanden i hænde

senest torsdag den 24. september 2020.

Bestyrelsesmedlem indvalgt i 2019, Bibi Juul, måtte desværre trække sig kort efter valget.

Til punkt I: På valg er følgende:

Kasserer Gitte Thorius Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Frank Sauffaus Modtager genvalg
Bestyrelsessuppleant Maria Jeberg-Andersen Modtager valg som bestyrelsesmedlem

Revisor Peter Karst Modtager genvalg

1. revisorsuppleant Verny Falkeborg Modtager ikke genvalg

Kandidater til kassererposten skal være SAS Group Club skriftligt i hænde senest 24. september 2020. Kandidater til bestyrelsen, bestyrelsessuppleant eller som revisor, revisorsuppleant skal skriftlig være SAS Group Club i hænde senest 01. oktober 2020.

 

Årsregnskabet for 2019, samt klubbens budget for 2020 kan afhentes i SAS reception på Amager Strandvej 392, 2770 Kastrup fra 01. oktober 2020.

På bestyrelsens vegne

Helle Hasenkam

Formand

mailto: sas-klubben.danmark@sas.dk

Comments are closed.

Restaurant SAS-Klubben

SAS klubbens facebookside

Rabat på reparation af mobiltelefoner. Kun for havnekort holdere