<< jul 2021 >>
mtotfls
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Indkaldelse til

SAS Group Clubs medlemmer indkaldes hermed til

 

Ordinær generalforsamling

torsdag den 26. august 2021 kl. 17:00

i klubhuset Ved Diget 25, 2770 Kastrup

DAGSORDEN IFØLGE LOVENE:

A. Valg af dirigent.

B. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen.

C. Valg af mødesekretær og stemmeudvalg.

D. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed.

E. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2020 for godkendelse.

F. Fremlæggelse af det af bestyrelsen vedlagte budget 2021 for godkendelse.

G. Fastsættelse af kontingent.

H. Behandling af indkomne forslag.

I. Valg ifølge lovene.

J. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet under punkt H, skal være formanden i hænde

senest torsdag den 05. august 2021.

Til punkt I: Da det ikke var muligt at afholde generalforsamling i 2020 og det ikke er ønskværdigt at have hele bestyrelsen på valg samtidigt, har vi rykket bestyrelsesvalg et år frem.

På valg er følgende:

Kasserer Gitte Thorius Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Frank Sauffaus Modtager genvalg
Bestyrelsessuppleant Maria Jeberg-Andersen Modtager valg som bestyrelsesmedlem

Revisor Peter Karst Modtager genvalg

1. revisorsuppleant Verny Falkeborg Modtager ikke genvalg

Kandidater til kassererposten skal sendes til sas-klubben.danmark@sas.dk senest 05. august 2021. Kandidater til bestyrelsen, bestyrelsessuppleant eller som revisor, revisorsuppleant skal sendes til sas-klubben.danmark@sas.dk senest 12. august 2021.

 

Årsregnskabet for 2020, samt klubbens budget for 2021 kan afhentes i SAS reception på Amager Strandvej 392, 2770 Kastrup fra 12. august 2021.

På bestyrelsens vegne

Helle Hasenkam

Formand

mailto: sas-klubben.danmark@sas.dk

Comments are closed.

Restaurant SAS-Klubben

SAS klubbens facebookside

Rabat på reparation af mobiltelefoner. Kun for havnekort holdere