<< jan 2022 >>
mtotfls
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

SAS Seniorklub

”SAS Seniorklub Danmark” er stiftet 6. marts 1970 og er tilknyttet SAS Group Club.

Klubbens formål er at samle SAS-pensionister og -efterlønnere samt deres ægtefælle/sambo under frie, selskabelige og eventuelt oplysende former. Som medlem kan optages enhver, der opfylder ovenstående betingelser. Såfremt ægtefælle/samlever ønsker at være medlem, betaler vedkommende kontingent til klubben og er derved stemmeberettiget ved klubbens generalforsamling og berettiget til at modtage tilskud til klubbens arrangementer på lige fod med andre medlemmer.

Medlemmerne samles i SAS’ klubhus på Tømmerup Stationsvej 10 om formiddagen den første torsdag i hver måned. Ca. kl. 12 – om ikke andet annonceres – serveres et måltid mad, men man kan selvfølgelig medbringe sin egen mad. Klubben donerer en øl/vand samt kaffe/te og kage. Der kan købes yderligere drikkevarer i baren. Ved hvert månedsmøde spiller vi på tal, og et udtrukket tal udløser 1 fl. vin.

Se mere om menu og gældende priser i vedhæftede program.

Som fast tradition afholdes hvert år en sommerudflugt og en julemiddag, men der arrangeres også foredrag. Se programmet.

Kontingentet betales halv- eller helårligt (senest 10. januar/10. juli) til klubbens konto i Nordea, Konto: 2130-0718247624.

Indmeldelse sker ved kontakt til kasserer Jørgen Larsen tel. 29679864 eller mail. kildebo40@mail.dk. Inden du beslutter dig for et medlemskab, er du velkommen til at deltage i et medlemsmøde, men kontakt venligst en fra bestyrelsen pr. mail eller telefon, inden du møder op. Bestyrelsens navne og kontaktadresser fremgår af programmet, og nederst på denne side.

Klubben bistår Tekn.dr. Marcus Wallenbergs SAS-stiftelse ved ansøgninger om hjælp til trængende SAS-pensionister. Læs mere i Information om Wallenbergstiftelsen.

.

Senior klubbens – Program 2020

Senior klubbens vedtægter SAS Seniorklub Vedtaegter 2015

Information om  Wallenbergstiftelsen ( åbner som pdf fil )

Ansøgning til Wallenbergstiftelsen ansoegning..( åbner som pdf fil )

 
Formand: Bjørn Jensen 30365402 bojlaj@gmail.com
Næstformand: Jens Andersen 31904089 jba409@gmail.com
Sekretær: Laila Bruun 21478711 laila.bruun49@gmail.com
Kasserer: Jørgen S. Larsen 29679864 kildebo40@mail.dk
Best.suppleant: Bent Bollerup 24653984 b.bollerup@it.dk
Best.suppleant: Jørn Tolfjord 21850977 tolfjord@gmail.com

 Best. medlem Klaus Petersen                 40741392     kpp3@get2net.dk

Restaurant SAS-Klubben

SAS klubbens facebookside

Rabat på reparation af mobiltelefoner. Kun for havnekort holdere