<< aug 2018 >>
mtotfls
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Du er ikke logget ind.

SAS Seniorklub

”SAS Seniorklub Danmark” er stiftet 6. marts 1970 og er tilknyttet SAS Group Club.

Klubbens formål er at samle SAS-pensionister og -efterlønnere samt deres ægtefælle/sambo under frie, selskabelige og eventuelt oplysende former. Som medlem kan optages enhver, der opfylder ovenstående betingelser. Såfremt ægtefælle/samlever ønsker at være medlem, betaler vedkommende kontingent til klubben og er derved stemmeberettiget ved klubbens generalforsamling og berettiget til at modtage tilskud til klubbens arrangementer på lige fod med andre medlemmer.

Medlemmerne samles i SAS’ klubhus på Tømmerup Stationsvej 10 om formiddagen den første torsdag i hver måned. Ca. kl. 12 – om ikke andet annonceres – serveres et måltid mad, men man kan selvfølgelig medbringe sin egen mad. Klubben donerer en øl/vand samt kaffe/te og kage. Der kan købes yderligere drikkevarer i baren. Ved hvert månedsmøde spiller vi på tal, og et udtrukket tal udløser 1 fl. vin.

Se mere om menu og gældende priser i vedhæftede program.

Som fast tradition afholdes hvert år en sommerudflugt og en julemiddag, men der arrangeres også foredrag. Se programmet.

Kontingentet betales halv- eller helårligt (senest 10. januar/10. juli) til klubbens konto i Nordea, reg. 2130-0718247624.

Indmeldelse sker ved kontakt til neel@skouborg.dk/telefon 31646415. Inden du beslutter dig for et medlemskab, er du velkommen til at deltage i et medlemsmøde, men kontakt venligst Neel pr. mail eller telefon, inden du møder op. Se eventuelt i medlemslisten, om du kender nogle af medlemmerne.

Bestyrelsens navne og kontaktadresser fremgår af programmet.

Klubben bistår Tekn.dr. Marcus Wallenbergs SAS-stiftelse ved ansøgninger om hjælp til trængende SAS-pensionister. Læs mere i Information om Wallenbergstiftelsen.

 

Senior klubbens program 2017 – Program 2017

Senior klubbens vedtægter SAS Seniorklub Vedtaegter 2015

Senior klubbens  Medlemsliste (åbner som pdf fil )

Information om  Wallenbergstiftelsen ( åbner som pdf fil )

Ansøgning til Wallenbergstiftelsen ansoegning..( åbner som pdf fil )

Bestyrelsen

Formand

Jørgen Skouborg
32556415/31247484
jorgen@skouborg.dk   

Kasserer

Neel Skouborg

32556415/31646415

Næstformand
Jens Andersen

Best.medlem
Jørgen S. Larsen

SekretærLaila Bruun

32954480/2147871

Best.suppleant  Bent Bollerup 24653984

b.bollerup@it.dk

Best.suppleant
Jørn Tolfjord

2150977

tolfjord@gmail.com

Restaurant SAS-Klubben