man
tirs
ons
tors
fre
lør
søn
m
t
o
t
f
l
s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Interskandinaviske regler for sektionerne

Tilskuddet vil udgøre max. 2.500,00 kr. i det afholdende lands valuta og dækker:

Hotellet er 2 døgn i dobbeltværelse incl. morgenmad.

 Transport, lufthavn – hotel – sportsplads.

 Lettere fortæringer under arrangementet

“Price Giving Dinner”

  Præmier, baner, dommere m.m.

 Evt. yderligere omkostninger.

Flybilletter for tilrejsende dækkes kun i det omfang de 2500,00 kr. ikke allerede er brugt til ovenstående omkostninger.     

Der kan kun afholdes stævne hvis mindst 2/3 af deltagerne fra hvert land er aktive SAS ansatte

Sektionerne skal altid prioritere SAS ansatte deltagere.

Interscan er som udgangspunkt for alle 3 lande.

Der skal deltage minimum 1/3 af max deltagere fra hvert land.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen i afholdende land godkende at der kun deltager 2 lande. Dog skal der så deltage minimum ½ af max deltagere fra hvert land. Max deltagere er inklusiv turleder.

Der kan ikke ”fyldes op” fra andre lande

Der kan kun afholdes et stævne pr. sektion.

De enkelte sektioner/deltagere betaler selv den udgift pr. deltager, der overstiger godkendt budget – og max hhv. 2500,-
For hele stævnet dækkes max 100.000 kr.

  • Budget skal afleveres til SAS klubben for godkendelse mindst 1 måned før afholdelse.
  • Forventet deltagerliste skal afleveres til SAS klubben mindst 4 uger før, mens bekræftet deltagerliste skal afleveres mindst 2 uger før.
  • Deltagerliste skal godkendes af SAS klubben.
  • Deltagelse skal dokumenteres.

Resultatliste skal afleveres til SAS klubben max 2 uger efter afholdelse.