man
tirs
ons
tors
fre
lør
søn
m
t
o
t
f
l
s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

SAS Flyvehistorisk

BEVAR FORTIDEN FOR EFTERTIDEN……………………………….

Under ovennævnte motto ønsker foreningen SAS-Flyvehistorisk Sektion, som er en del af SAS-klubben, at fremme interessen for flyvehistorie. Sektionen stiftedes den 15. februar 1979 efter et ønske fra teknisk afdeling, om hjælp til restaurering at materiel for Danmarks Flyvemuseum. I årets løb arrangerer sektionen fælles mødeaftener med bl.a. filmforevisning, foredrag mm., ligesom der arrangeres ekskursioner til seværdige flyvemuseer og udstillinger.
Vi har således besøgt flere nordiske og europæiske flysamlinger og museer. Endelig har sektionens medlemmer, i kraft af Medlemskab af Dansk Flyvehistorisk Forening, adgang til denne forenings møder og øvrige arrangementer. Sektionen er på grund af de mange interesse-områder opdelt i flere grupper.

Mere information om SAS Flyvehistorie finder du her: http://www.sasflyvehistorisk.dk/
Formand Jan Hôhne  Email: jan.hoehne@icloud.com

Email: sasflyvehistorisk@gmail.com