<< feb 2019 >>
mtotfls
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Aflysning Metrorundvisning

Vi har desværre måtte aflyse vores rundvisning i metroen grundet meget lav tilmelding.

Referat af generalforsamling 2018

Referat fra Ordinær generalforsamling SAS Group Clubs Torsdag den 8 marts 2018 Kl. 1700.

  1. Valg af dirigent: Karsten Felland blev valgt.
  2. Karsten åbnede mødet og spurgte til om indkaldelse kunne godkendes, indkaldelse blev godkendt.
  3. Referent: lim Christiansen blev valgt uden modstand.
  4. Formandens beretning: Helle fik ordret og beretning godkendt.
  5. Regnskab 2017: Gitte gennemgik regnskab, regnskab godkendt, efterfølgende var der spørgsmål til klubhuset tømmerupvej.
  6. Budget 2018: Gitte gennemgik budget (draft) da tilskud fra SAS ikke var kendt, budget godkendt.
  7. Fastsættelse af kontingent’. Ingen kontingent stigning, godkendt. H. Behandling af indkommende forslag: ingen modtaget.                     Valg ifølge lovene:

 

a. Kasser Gitte Thorius Blev genvalgt
b. Bestyrelsesmedlem Frank Sauffaus. Blev genvalgt
c. Bestyrelsessuppleant William Nielsen. Blev genvalgt
d. Revisor Peter Karst Ny valgt
e. 1. revisorsuppleant Erik Nielsen. Ny valgt

J. Eventuelt.

  1. Helle Christiansen blev Årets klubmedlem
  2. Forslag om fælles arbejdsdag på klubhuset tømmerupvej sommer 2018.
  3. Krokodille tur, bestyrelsen undersøger

Herefter var der ikke flere spørgsmål og Karsten Felland gav ordret videre til Formanden for en afsluttende bemærkning, Helle takkede for god ro og orden og lukkede herefter generalforsamlingen.

Amager 25 marts 2018.

 

Ordinær generalforsamling 2019

SAS Group Clubs medlemmer Indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling torsdag den 14. marts 2019 kl. 17:00

I klubhuset Ved Diget 25, 2770 Kastrup

DAGSORDEN IFØLGE LOVENE,

A. Valg af dirigent.

B. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen.

C. Valg af mødesekretær og stemmeudvalg.

D. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed.

E. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2018 for godkendelse.

     Fremlæggelse af det af bestyrelsen vedlagte budget 2019 for godkendelse

G. Fastsættelse af kontingent. Behandling af indkomne forslag.

Valg ifølge lovene. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet under punkt H, skal være formanden i hænde senest torsdag den 28. februar 2018.

Til punkt I : På valg er følgende.

Formand Helle Hasen kam Modtager genvaIg
Bestyrelsesmedlem Poul Erik Sørensen Modtager genvaIg
Bestyrelsesmedlem Jim Christiansen Modtager genvaIg
Bestyrelsesmedlem John Nielsen Modtager genvaIg
Revisor Poul Rasmussen Modtager genvaIg
1. revisorsuppleant Verny Falkeborg Modtager genvaIg

Kandidater til formandsposten skal være SAS Group Club skriftligt i hænde senest 28. feb. 2019. Kandidater til bestyrelsen, bestyrelsessuppleant eller som revisor, revisorsuppleant skal skriftlig være SAS Group Club i hænde senest 7. marts 2019.

Årsregnskabet for 2018, samt klubbens budget for 2019 kan afhentes i SAS reception på Amager

Strandvej 392, 2770 Kastrup fra 7. marts 2019. Som i 2018 ved vi endnu ikke om SAS giver tilskud, så det er muligt budget kun kan være en kladde.

På bestyrelsens vegne

Helle Hasenkam Formand mailto: sas-klubben.danmark@sas.dk

 

Tag med SASklubben i Grønnegårds Teateret.

Igen i år er det lykkes os at få billetter til forpremieren på ”Helligtrekongersaften” og det vil være muligt at vælge mellem 2 datoer. Den 22 juni samt den 25 juni 2019. Selve forestillingen starter kl 1930, MEN der åbnes til haven KL 1730 for alle de som vil nyde deres Picnic inden forstillingen begynder. Tjek gerne teaterets hjemmeside.

Prisen er igen i år 195,00 kr pr.stk. Indbetaling kan gøres ved at benytte bank konto 5323 0321599 eller Mobil pay 49600. Husk at oplyse medlems nr. og navn.

Tilmelding er bindende og billetter til forstillingen vil kunne afhentes den 4 juni 2019                       fra kl 1600 på SASklubbens kontor.

Tilmelding skal ske på MAIL til:  klubbensas@gmail.com

C:\Users\jim\Desktop\gronnegaard.jpg

HELLIGTREKONGERSAFTEN

af William Shakespeare

Velkommen til Shakespeares komedie HELLIGTREKONGERS AFTEN. Velkommen til forviklinger, forelskelser, forklædninger, begær, intriger og komik i rig overflod i denne fortælling fra landet Illyrien, hvor adskillelsen af tvillingerne Viola og Sebastian efter et voldsomt et skibbrud, sætter hele den følelsesmættede fortælling i gang.

Glæd jer til at opleve et stjernehold på scenen i denne, Shakespeares fortryllende komedie.

Nyd picnic i den smukke have
Begynd sommeraftenen i teatret med at spise i det grønne i Designmuseum Danmarks smukke have. Læs mere om picnicmulighederne her

Medvirkende: Katrine Greis-Rosenthal, Ann Eleonora Jørgensen, Olaf Johannessen, Niels Ellegaard, Laura Bro, Julie Agnete Vang, Morten Hauch-Fausbøll, Asbjørn Krogh Nissen, Anton Hjejle m.fl.

Iscenesættelse: Christoffer Berdal
Scenografi: Peter Schultz
Kostumedesign: Nicholas Nybro
Oversættelse: Niels Brunse
Forestillingen varer ca. 1 time og 40 minutter og spiller uden pause.

Grønnegårds Teatret | Bredgade 66 | 1260 København K

 

Fastelavn 2019

Fastelavnsfest på Skottegårdsskolen, Nordmarksvej/Saltværksvej, 2770 Kastrup.

Lørdag den 02. marts fra klokken 12:30 til ca. 15:00

Til børnene vil der være:

Tøndeslagning i forskellige alderskategorier, en godtepose

en sodavand, kakaomælk eller juice og en fastelavnsbolle, samt præmier til den bedste og den sjoveste udklædning.

For de voksne er der tøndeslagning, kaffe eller te samt en sodavand, kakaomælk eller juice og en fastelavnsbolle.

Man kan købe flere drikkevarer under hele arrangementet.

Vi ser selvfølgelig gerne, at alle klæder sig ud.

Prisen for at deltage i fastelavnsfesten vil være:

Børn 30,00 kr. og voksne 30,00 kr.

Tilmelding kan ske til sas-klubben.danmark@sas.dk

OBS! Billetterne bliver udleveret i ”baren”.

Bestilte billetter refunderes ikke.

 

Restaurant SAS-Klubben