<< feb 2020 >>
mtotfls
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

SAS klubbens generalforsamling 2020

                                                          torsdag den 19. marts 2019 kl. 17:00

                                                     i klubhuset Ved Diget 25, 2770 Kastrup

 

        DAGSORDEN IFØLGE LOVENE:

        A. Valg af dirigent.

        B. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen.

        C. Valg af mødesekretær og stemmeudvalg.

        D. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed.

        E. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2019 for godkendelse.

        F. Fremlæggelse af det af bestyrelsen vedlagte budget 2020 for godkendelse.

        G. Fastsættelse af kontingent.

        H. Behandling af indkomne forslag.

        I. Valg ifølge lovene.

        J. Eventuelt.

 

 

Forslag, som ønskes behandlet under punkt H, skal være formanden i hænde senest torsdag den 05. marts 2020.

Bestyrelsesmedlem indvalgt i 2019, Bibi Juul, måtte desværre trække sig kort efter valget.

Til punkt I: På valg er følgende:

Kasserer Gitte Thorius Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Frank Sauffaus Modtager genvalg

Bestyrelsessuppleant Maria Jeberg-Andersen Modtager valg som bestyrelsesmedlem

Revisor Peter Karst Modtager genvalg

1. revisorsuppleant Verny Falkeborg Modtager ikke genvalg

Kandidater til formandsposten skal være SAS Group Club skriftligt i hænde senest 05. marts 2020.

Kandidater til bestyrelsen, bestyrelsessuppleant eller som revisor, revisorsuppleant skal skriftlig være SAS Group Club i hænde senest 12. marts 2020.

Årsregnskabet for 2019, samt klubbens budget for 2020 kan afhentes i SAS reception på Amager Strandvej 392, 2770 Kastrup fra 12. marts 2020.

Tilmelding er påkrævet hvis du ønsker at blive til den efterfølgende spisning.

Du tilmelder dig spisningen til sas-klubben.danmark@sas.dk senest mandag d. 16. marts

På bestyrelsens vegne

Helle Hasenkam

Formand

mailto: sas-klubben.danmark@sas.dk

 

AFLYSNING

Tilbud hos DFDS

Kære SAS Klub medlem kom og vær med…

Trænger du til et miniCruise til Oslo eller skal du på ski eller andet i Norge.

Så benyt dig af klubbens tilbud hos DFDS. 20% 15%

Klik på logoet og opnå din rabat.

 

Generalforsamling SAS Tennis 2020

Der indkaldes hermed til generalforsamling i SAS Tennis tirsdag d. 18. februar 2020.

Tid og sted:  ALT Gl. Kirkevej 92-94, kl. 18

Dagsorden ifølge lovene.

Forslag der ønskes taget op på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest tirsdag d. 12. februar. Mail wbn@sas.dk

Hilsen bestyrelsen.

På forhånd tak

SAS Tennis Torben & William

Nye billeder i galleriet

Kig i galleriet. Der er billeder fra Juletræsfesten 2018, Fastelavnsfesten 2019 og Juletræsfesten 2019

Restaurant SAS-Klubben

SAS klubbens facebookside

Rabat på reparation af mobiltelefoner. Kun for havnekort holdere